Logo - thyssenkrupp Materials Poland

O firmie

Jesteśmy dystrybutorem metali i tworzyw sztucznych. Nasz cel to szybkie i sprawne zaopatrzanie naszych klientów w możliwie najszerszy asortyment produktów i usług. Materiały dostarczamy z naszych magazynów, zarówno w formatach standardowych jak i w wymiarach specjalnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

 

W ciągłej ofercie magazynowej składujemy wyroby hutnicze ze stali węglowej, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych, takie jak rury, blachy, kształtowniki oraz płyty z tworzyw sztucznych dla reklamy, przemysłu i budownictwa. Ofertę uzupełniają materiały spawalnicze.

 

Nasze centra logistyczne znajdują się w Błoniu, Poznaniu, Dąbrowie Górniczej i Nowych Marzach. Na łącznej powierzchni 180 000 m2 znajdują się składy materiałów oraz nowoczesne maszyny i urządzenia służące do ich obróbki.

 

W 30 oddziałach i filiach w Polsce, Czechach i na Litwie jesteśmy zawsze blisko naszych klientów.

 

Zapraszamy do współpracy!
 Koncern thyssenkrupp prowadzi działalność w 80 krajach świata.

Kluczowymi czynnikami w zarządzaniu wzrostem gospodarczym na świecie dla koncernu thyssenkrupp są innowacje i postęp techniczny oraz korzystanie z dostępnych zasobów w sposób zrównoważony. Umożliwiamy naszym klientom uzyskanie przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku poprzez efektywne wykorzystanie zasobów i ograniczenie kosztów. 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie thyssenkrupp: https://www.thyssenkrupp.com/en/company

 

thyssenkrupp Materials Poland przynależy do grupy Materials Services zajmującej się składowaniem, serwisem i dystrybucją  stali węglowej, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.

My jesteśmy thyssenkrupp - koncernem materiałów i technologii

Kompetencja i różnorodność, globalna sieć oraz tradycja są podstawą naszej działalności i czynią nas wiodącym podmiotem na rynkach całego świata. Tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy.

 

Wspólnie z naszymi klientami podejmujemy wyzwania przyszłości

Jesteśmy zorientowani na klienta. Rozwijamy innowacyjne produkty i usługi, które gwarantują efektywne wykorzystywanie zasobów i tworzą długotrwałą infrastrukturę.

 

Zachowujemy najwyższe standardy

Działamy przedsiębiorczo, pewnie, odważnie i z pasją, mając na celu bycie najlepszymi. Bazujemy na zaangażowaniu i umiejętnościach każdego członka zespołu. Rozwój pracowników jest dla nas szczególnie ważny. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy mają dla nas najwyższy priorytet.

 

Dzielimy wspólne wartości

Działamy w szeroko pojętym interesie koncernu. Nasze działania opierają się na otwartości i wzajemnym szacunku. Uczciwość, wiarygodność, rzetelność i konsekwencja towarzyszą wszystkiemu, co robimy. Funkcjonowanie w zgodzie z przepisami jest dla nas oczywistością. Jesteśmy odpowiedzialnym podmiotem korporacyjnym.

Jesteśmy spółką należącą do koncernu thyssenkrupp, jednego z największych koncernów technologicznych na świecie. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz społeczna odpowiedzialność biznesu są motorem innowacji dla naszego przedsiębiorstwa. Jako koncern działający globalnie wierzymy, że tylko dzięki podnoszeniu naszej ekonomicznej, środowiskowej i społecznej wydajności będziemy mogli utrzymać naszą rentowność. Dlatego tak ważne dla nas jest wykorzystywanie szans, jakie stawia nam globalizacja, wprowadzanie kolejnych innowacji i nieustanne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

 

Przykładamy najwyższą wagę do przestrzegania przepisów prawa w naszym przedsiębiorstwie. Koncern thyssenkrupp w programie "Compliance" jasno określa zasady przeciwdziałania korupcji i praktykom monopolistycznym. Program obowiązuje pracowników wszystkich szczebli i wszystkich spółek koncernu. Uczciwość i przejrzystość są naszymi podstawowymi wartościami.

 

logo Global Compact

 thyssenkrupp uczestniczy w inicjatywie ONZ Global Compact

 

W roku obrotowym 2010/2011 koncern thyssenkrupp w celu podkreślenia swojego zaangażowania w sprawę zrównoważonego rozwoju przystąpił do inicjatywy ONZ Global Compact (United Nations Global Compact - UNGC), największego na świecie forum propagującego odpowiedzialny biznes. Dzięki temu będziemy jeszcze bardziej intensywnie pracować nad wdrożeniem we wszystkie sfery naszej działalności 10 zasad UNGC w obszarach poszanowania praw człowieka, przestrzegania standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

 

  • Najszersza oferta magazynowa w Polsce

  • Ponad 130 000 t materiałów na składzie

  • Dostosowanie materiałów do indywidualnych potrzeb klienta

  • Fachowe doradztwo techniczno - produktowe

  • Stabilny i niezawodny partner

 
© thyssenkrupp Materials Poland