Logo - thyssenkrupp Materials Poland

Ogólne warunki zakupu

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Zakupu towarów i usług dokonywanych przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. będącymi kompletnym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie zakupu towarów i usług.

 

Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług (obowiązujące od 16.10.17)

 

General Terms and Conditions for Purchasing of Goods and Services (valid from 16.10.17)

  
© thyssenkrupp Materials Poland