Logo - thyssenkrupp Materials Poland

Ogólne warunki sprzedaży

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami sprzedaży dokonywanej przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. będącymi kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów.

 

Ogólne warunki sprzedaży 

 

General Terms and Conditions of Sales Agreement 

 

Bendrosios pardavimo sąlygos   

 

Všeobecné podmínky kupních smluv/smluv o dodávkách/poskytování služeb  
© thyssenkrupp Materials Poland